PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

VAŠI LIČNI PODACI
Napomena: Molimo Vas da prilikom unosa podataka u upitnik koristite srpsku tastaturu (š, č, ć, ž, dž i đ).

Prijavićete se kao kandidat, koji je deo kompanije Mei Ta Europe d.o.o.

Prilikom vaše prijave Mei Ta Europe će prikupiti i koristiti vaše podatke o ličnosti kako bi učinio dostupnima usluge i kako bi održao odnos s vama. Naša Izjava o zaštiti podataka o ličnosti kandidata objašnjava na koji način obrađujemo vaše podatke o ličnosti i koja su vaša prava!

Prihvatam Izjavu o zaštiti podataka, koju možete pročitati ovde.


* Saglasan sam da Mei Ta Europe može koristiti moje podatke kako bi mi slali informacije o uslugama putem pošte, elektroničke pošte, SMS-a, MMS-a, telefona, društvenih mreža, obavešten ja u aplikacijama i na drugi način.

Ime *
Prezime *
Pol *
Datum rođenja *
Državljanstvo *
Država stanovanja *
Opština stanovanja
Adresa stanovanja *
Mobilni telefon *
Fiksni telefon
E-mail

OBRAZOVANJE
Stepen stručne spreme (najviši stečeni) *
Naziv obrazovne institucije *
Oblast obrazovanja *

RADNO ISKUSTVO
Oblast radnog iskustva
Podoblast radnog iskustva
Ukupno vreme rada u navedenoj oblasti i podoblasti iskustva
Kratak opis* (kompanija, radno mesto, perioda rada i ključne odgovornosti)
Molimo vas da ovde upiۥte sve podatke o kompanijama i radnim mestima na kojima ste u radili u okviru navedene oblasti i podoblasti radnog iskustva. (maksimalan broj karaktera : 500)

ZNANJA I VEŠTINE
Strani jezik 1 Čitanje Pisanje Konverzacija
Strani jezik 2 Čitanje Pisanje Konverzacija
Vozačka dozvola

BIOGRAFIJA
Željena oblast rada 1 *

Željena oblast rada 2


Dodatni komentar / Bitne okolnosti koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje posla
(maksimalan broj karaktera : 500)
Priložite CV
Napomena: Radi otklanjanja svake sumnje, mogućnost slanja radne biografije (CV) zainteresovanih lica posredstvom ove aplikacije, ne smatra se ponudom za zaključeje ugovora niti nuđenjem, odnosno pužanjem ili primanjem usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 95/2013), niti bilo kog drugog propisa važećeg u republici Srbiji, a koji uređuje pitanje pružanja usluga na daljinu.
Polja koja su označena zvezdicom (*) su obavezna!